Virtueel serverpark (1000+ Windows servers)

 
Situatie
Voor een klant van IBM wordt er een migratie uitgevoerd van het complete serverpark naar 2 nieuwe datacentres. Het gaat hier om een 1500 Windows servers waarvan een klein deel fysiek komt te draaien en een groot gedeelte virtueel.
 
Bijdrage TriNext consultants
Onze consultants dragen bij aan het design, de opbouw en het beheer van de virtuele omgeving. Bij het design wordt gekeken hoé het nieuwe virtuele systeem wordt opgebouwd. Dit begint bij het ontwerpen van de fysieke omgeving waarop de vírtuele omgeving komt te draaien. Te denken valt aan: het type en aantal fysieke servers die nodig zijn, het type en hoeveelheid dataopslag die gewenst is, en natuurlijk het netwerk. Bij een grootschalige omgeving is het van essentieel belang dat de data veilig is en volgens alle geldende wetgeving wordt bewaard. Uptime en snelheid zijn tevens van groot belang en niet vanzelfsprekend bij een omgeving van deze grootte.
 
Bij de opbouw van het nieuwe systeem moest rekening gehouden worden met meerdere fysieke servers en enkele virtuele servers die op VMware Esx 2.5 liepen. Bij de opbouw werden de fysieke servers naar de meest recente VMware Esx 3.0 gemigreerd en de oudere virtuele servers van VMware Esx 2.5 naar Esx versie 3.0.
 
Vervolgens ontstaan er beheerderstaken ter optimalisatie en ondersteuning van de nieuwe virtuele omgeving. Nadat het design is geïmplementeerd wordt ervaren hoe het systeem inspeelt op het dagelijkse gebruik van de medewerkers. Door dit scherp te monitoren kunnen er kleine aanpassingen worden gedaan om de puntjes op de i te zetten. Tevens worden er in deze fase nieuwe features geïnstalleerd die ten tijde van de designfase niet voorhanden waren – hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan nieuwe features van VMware Esx versie 3.5.
 
Werkzaamheden
Heel specifiek zijn de volgende werkzaamheden verricht:
 • Design van de VMWare Esx 3.x omgeving
 • Maken migratieplannen en treffen voorbereidingenvoor de migratievan ESX2.5 naar ESX3.0
 • Installeren en configureren fysieke machines
 • Migreren van esx2.5 naar esx3.0x omgeving
 • Maken van templates voor gebruik in Virtual Center
 • Deployen van Virtuele Machines
 • Maken van installatie en migratie documentatie
 • Testen van beheer sofware
 • Beheren ESX 2.5 en 3.0x servers
 • Uitwerken van nieuwe functionalteiten, zoals: Deployement Esx, nieuwe features van Esx 3.5
 • Clustering op Esx
 • Overdragen machines aan IBM beheer team
Omgeving
 • VMware Esx Server 2.52
 • VMware Esx Server 3.0
 • VMware Esx Server 3.5
 • Virtual Center 1.x en 2.x
 • Active Directory
 • Windows 2000 / 2003
 • IBM X-Serie
 • IBM DS Storage